03442303346   09227407750
  
TESOL

تیسول (TESOL) چیست؟

کلمهTESOL مخفف عبارت Teaching English to Speakers of Other Languages(تدریس زبان انگلیسی به افرادی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست) می باشد که یک مدرک بین المللی و بسیار مهم جهت تدریس زبان انگلیسی می‌باشد. بطوری که دارندۀ این مدرک بعنوان مدرس بین المللی زبان انگلیسی معرفی می شود و می‌تواند در تمامی دنیا در آموزشگاه ها و کالج های دولتی و خصوصی مشغول به کار شود. این مدرک از معتبرترین مدارک تدریس زبان انگلیسی در دنیا می باشد.

تفاوت TESOL با TEFL و TESL

image

TESL

TESL: Teaching English as a Second language

مربوط به آموزش زبان انگلیسی در کشورهای انگلیسی زبان به افرادی است که زبان اول آنها انگلیسی نیست.

اطلاعات بیشتر

image

TEFL

 TEFL: Teaching English as a Foreign Language

به معنای آموزش انگلیسی در کشورهایی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست.

اطلاعات بیشتر

image

TESOL

تیسول یک واژه عمومی برای تدریس زبان انگلیسی می باشد که هم تسل و هم تفل را شامل می‌شود. به عبارت دیگر فردی که در دوره تسول شرکت می کند قابلیت تدریس زبان انگلیسی در کشورهای انگلیسی زبان مثل انگلستان آمریکا و کانادا و همینطور کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل کشورهای آسیایی را دارد.

اطلاعات بیشتر

 

فواید ارائه مدرک تیسول چیست؟

در حال حاضر اکثر موسسات آموزشی در کشورهای دنیا به سوی این مدرک گرایش پیدا کرده اند و داشتن این مدرک را برای استخدام مدرس ضروری میدانند.

1

ارائه یک الگومنسجم جهانی و یک استاندارد بین المللی منسجم برای تدریس زبان انگلیسی

2

جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در تدریس که در کشور ما بسیارشایع می باشد.

3

انتخاب مدرس برحسب استاندارهای جهانی و جلوگیری از انتخاب برحسب سلیقه یا روابط شخصی

4

اعتماد بیشتر والدین و فراگیران به مؤسساتی که مدرسان آن دارای مدرک بین المللی تدریس زبان انگلیسی تیسول می باشند.

5

آسان تر شدن کار مدیران مؤسسات و مراکز علمی در انتخاب معلمان شایسته و باسواد جهت تدریس

6

ضروری نبودن برگزاری آزمونهای تعیین سطح جهت استخدام مدرس برای کسانی که دارای این مدرک می باشند.

چرا یک معلم زبان باید تیسول داشته باشد؟

1

قابلیت و داشتن فرصتهای شغلی مناسب در کشورهای مختلف

2

استاندارد سازی سطح مهارتهای تدریس خود با تراز بین المللی و همگام با مدرسین زبان در دنیا

3

اهتمام به امر تدریس و کسب درآمد خصوصاً برای پوشش هزینه تحصیل حتی برای کسانی که در کشورهای دیگر در رشتههای دیگر تحصیل می نمایند.

4

کسب سهم بیشتری از بازارِ پر رقابت تدریس در بین معلمان و دارای قدرت بالا در پیشنهادِ رقم حق التدریس دریافتی از سوی موسسات و آموزشگاه ها